Подарък с мисъл за бъдещето!

 

Ние имаме идеята как да осмислим част от лятото на децата, реализирали сме я многократно и успешно в последните години и ви предлагаме за направите, чрез нас, дар за дете, което има всичко или за друго, което си няма нищо!

Дадохме нетипично име на нашия лагер — Възрожденско училище „Аз съм българче”, водени от вярата и надеждата си за ново българско Възраждане и нуждата да се заявяваме пред света. Дадохме всичко от себе си да учим децата да живеят заедно и да се приемат, независимо от семеен и социален статус. Учим ги, вдъхновяваме ги, подкрепяме ги и ги изпращаме като приятели за цял живот.

Какво по-смислено от това да се върнеш към корените, да вземеш уроците, да преживееш наученото и да продължиш с нови знания, смелост и човещина напред?

Можете да направите ДАР!

За дете, което има всичко или за което сте всичко!

Можете да зарадвате и дете, което няма такива възможности, но чийто живот ще промените завинаги!

Споделете това, което сте постигнали с много труд, дарявайки за едно по-различно детство, като подкрепите така по-доброто ни общо бъдеще! Всички ще ви бъдем благодарни!:)

Нашият екип от доброволци се събира и тази година, по време на летните си отпуски, за да даде своя скромен принос за общото ни добруване! Ще бъдем благодарни, ако чрез закупуване на ваучер подкрепите нашата кауза.

Заявете ваучер през контактната ни форма

При запълване на формата напишете Вашите контактни детайли и тема "Подаръчен Ваучер"

Общи правила и условия за ползване на ваучер:

 
 • Ваучерът е дар за участие на дете в детски лагер Възрожденско училище „ Аз съм българче”, който се изпълнява по програма на Фондация „Аз съм българче”.
 • Закупеният ваучер може да бъде използван в обявените дати за детски лагер:
  • 1 смяна (2019): 08 юли - 14 юли
  • 2 смяна (2019): 22 юли - 28 юли
 • Срокът на валидност на ваучера е обвързан с обявените дати за провеждане на лагера за срок 1 година. Промяна е възможна само веднъж, при наличие на свободни места и след писмено потвърждение за включване. Съгласието за промяна, което може да даде организатора ще бъде извършено след изчерпване на възможностите за преотстъпване на ваучер на трето лице, съобразено с волята на титуляра и при срок до 2 месеца от началото на посочената дата на ползване. Титулярът може да бъде променян само при извънредни обстоятелства.
 • Ваучерът за участие в лагер може да се използва само от деца на възраст 7 — 14 години със съгласието на техните родители. Не се допуска участие на възрастен като придружител.
 • Ваучерът е на общата стойност по програма (527,00лв.) и може да се използва еднократно.
 • Не се предлагат ваучери на по-ниска или на по-висока стойност.
 • За използване на ваучера е необходима заявка за участие и потвърждение за включване на дареното дете за участие.
 • Ваучерът може да се преотстъпва на трето лице /при невъзможност за участие по здравословни или други причини/, само при писменото потвърждение на титуляра или негов законен представител/родител/настойник.
 • Загубен, унищожен или откраднат ваучер не се възстановява. Не се приема за редовен ваучер с похабена цялост.
 • Ваучерът не е ценна книга, не предоставя никакви други права, срещу него не може да бъдат получени пари или други материални блага.
 • Заплащането на ваучера е чрез дарение към фондацията, която е регистрирана в обществена полза и получените суми се използват за постигане на целите й, съгласно българското законодателство. Фондацията не формира печалба от дейността си
 • За вашето дарение ще бъдат издадени документи — договор, удостоверение и сертификат, които може да ползвате за данъчни облекчения.
 • Данъчни облекчения:

  Фондация "Аз съм българче" издава на всички свои дарители документ, удостоверяващ направеното дарение , който Ви дава право да ползвате данъчно облекчение при подаване на годишната данъчна декларация. Размерът на данъчното облекчение зависи от статута на лицата, в полза на които е направено дарението:

  • Данъчни облекчения за корпоративни дарители: - 10%. Фирмите могат да намалят до 10 на сто от положителния си счетоводен финансов резултат, като направят дарение в полза на юридически лица с нестопанска цел, регистрирани в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност, каквото е Фондация "Аз съм българче". / чл.31 ал .1 , т.14 от ЗКПО /
  • Данъчни облекчения за индивидуални дарители : - 5%. Физическите лица могат да намалят данъчната си основа с до 5 на сто, като направят дарение в полза на юридически лица с нестопанска цел, регистрирани в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност, каквото е Фондация "Аз съм българче" /чл.22, т.1 от ЗОДФЛ/
 • Дарението се приема единствено чрез банков превод, по сметката на фондацията:

  Фондация ”Аз съм българче”

  • ЕИК / Булстат: 177073553
  • IBAN: BG54STSA93000023916311
  • BIC: STSABGSF
  • Банка: Банка ДСК ЕАД
 • Продажбата на ваучерите е кампанийна и ограничена в брой , предвид наличието на свободни места и възможности за осигуряване. Предлагането на ваучери и спирането им се обявява на сайта.
 • Ваучерът може да бъде получен по куриер за ваша сметка.
 • За допълнителна информация:
  • пишете ни: info@azsambulgarche.com
  • или ни позвънете: +359 888 72 56 34

Какво още ще получите?

 • Страхотни преживявания и нови приятелства;
 • Много нови знания, умения и подаръци;
 • Увереност и гордост и всичко онова, което би направило ваканцията ви полезна и смислена..

В цената на ваучера не са включени:

 • Разходи от личен характер;

Аз съм Българче!

Възрожденско училище „Аз съм Българче!“ е авторска програма на Фондация „Аз съм българче“ и се изпълнява от лицензиран туроператор.

Програмата се изпълнява от страхотен грижовен екип, което ви дава гаранция за добро качество и чудесни преживявания. Ние милеем за България и с радост ще споделим знанията, опита и вдъхновението си с вас!

Контакти:

Възрожденско училище "Аз съм Българче!"
гр. София, ж.к. Дружба 2, бл. №281
гр. Копривщица, ул. "Любен Каравелов" №1

www.azsambulgarche.com
+359 888 72 56 34
info@azsambulgarche.com
@VUAzSumBulgarche